Nätverk för utveckling av subkulturell dans

Uma Obscura Festival 3 May 2019, Dance Obscura, Misty Moon

Välkomna till Nätverket för utveckling av subkulturell dans, även kallade Dark Dance Society. Det är precis som det låter. Vi är en samling dansare och dansintresserade som verkar för att lyfta fram subkulturell/alternativ dans med allt vad det innebär.

Vår vision är att förbättra förutsättningarna för subkulturella dansaktörer att verka och att alternativa dansstilar, former och uttryck ska få ett större erkännande i kulturlivet och samhället. Vi har skapat detta nätverk som en förgrening inom SUB – Riksförbundet För Subkultur, för att möjliggöra för dansutövare, dansarrangörer och dansintresserade att kunna träffas, samtala om dans, utvecklas och öka sina kunskaper. Detta hoppas vi ska leda till samarbeten, bättre och mer inkluderande scener för dans och ett ökat intresse för dans.

Vi tar vår utgångspunkt i alternativa/subkulturella dansformer, som Dark Fusion, men vi välkomnar en bredd med allt från exempelvis Burlesque till Butoh. Även etablerade stilar som balett eller folkdans kan inkluderas. Den röda tråden är dock att vi tar ett avstamp i de mer subkulturella uttrycken, de ofta lite mer mörka och/eller normbrytande, det som utmanar och förnyar.

Under 2020 fokuserade vi på att skapa en stabil grund för framtida projekt och arrangerade två onlinesamtal. Det första ägde rum i juni och handlade om förutsättningar och framtidstankar för genren subkulturell dans och där identifierades en rad olika behov som ligger till grund för framtida arbete. I november hölls ett onlinesamtal i samband med Alternativfesten där vi följde upp utfallet av det första samtalet och även diskuterade kring event som kan vara av intresse. Under 2021 arrangerade nätverket ett flertal workshops och seminarier samt samverkade med AlternativaCultura kring deras bidrag till 2021 års upplaga av Sub Showcase. I Linköping arrangerades seminariet Mellan dansaren och arrangören – om att arrangera subkulturell dans i samband med SUBs förbundsstämma och i Sandviken arrangerades seminarium om Riderkultur – Vad kan dansare lära sig av musiker? i samband med Alternativfesten 2021.

TRÄFFAR/AKTIVITETER 2022
Under 2022 hoppas vi äntligen kunna genomföra fler träffar på plats utan restriktioner och kunna välkomna fler dansare och dansintresserade till nätverkets olika aktiviteter och samarbeten. Nedan finns en översikt av datum. Vi har hittills planerat för ett samarbete i flera delar över året tillsammans med föreningen AlternativaCultura i Sandviken, men även andra aktiviteter är i planeringsstadiet. Håll utkik och anmäl gärna ditt intresse (nedan) att bli med i nätverket eller få information från oss om vad som är på gång!

VAR MED I DANSNÄTVERKET
Om du är intresserad att bli del i dansnätverket så kan du kontakta oss. Vi tipsar också om att du som är dansare eller ni som är en dansgrupp kan ansluta er direkt till SUB som kreatörer! Det kostar inget och då har ni också möjlighet att bli del av detta nätverk och få inbjudningar till kommande träffar.