Nätverk för utveckling av subkulturell dans

Uma Obscura Festival 3 May 2019, Dance Obscura, Misty Moon

Välkomna till Nätverket för utveckling av subkulturell dans. Det är precis som det låter. Vi är en samling dansare och dansintresserade som verkar för att lyfta fram subkulturell/alternativ dans med allt vad det innebär.

Vår vision är att förbättra förutsättningarna för subkulturella dansaktörer att verka och att alternativa dansstilar, former och uttryck ska få ett större erkännande i kulturlivet och samhället. Vi har skapat detta nätverk som en förgrening inom SUB – Riksförbundet För Subkultur, för att möjliggöra för dansutövare, dansarrangörer och dansintresserade att kunna träffas, samtala om dans, utvecklas och öka sina kunskaper. Detta hoppas vi ska leda till samarbeten, bättre och mer inkluderande scener för dans och ett ökat intresse för dans.

Vi tar vår utgångspunkt i alternativa/subkulturella dansformer, som Dark Fusion, men vi välkomnar en bredd med allt från exempelvis Burlesque till Butoh. Även etablerade stilar som balett eller folkdans kan inkluderas. Den röda tråden är dock att vi tar ett avstamp i de mer subkulturella uttrycken, de ofta lite mer mörka och/eller normbrytande, det som utmanar och förnyar.

Vårt mål under 2020 var att anordna tre träffpunkter för dansnätverket runtom i landet. Träffarna är tänkta att vara öppna för alla dansare och intresserade och vi kommer att ha olika ämnen/inriktningar för varje träff. Två är planerade ske i samband med vad vi i det närmsta kan kalla våra “nationalscener” för subkulturella dansuttryck samt ett onlinemöte.

Mot bakgrund av Coronakrisen har vi anpassat planeringen löpande och därmed kan förutsättningar komma att ändras, så håll utkik för uppdateringar och anmäl gärna ditt intresse att ingå i nätverket så får du inbjudningar.

Träffar 2020

Om du är intresserad att bli del i dansnätverket så kan du kontakta oss. Vi tipsar också om att du som är dansare eller ni som är en dansgrupp kan ansluta er direkt till SUB som kreatörer! Det kostar inget och då har ni också möjlighet att bli del av detta nätverk och få inbjudningar till kommande träffar.