Historia

Uma Obscura  – Misty Moon – Photo by Thomas Kieselbach.

Nätverket formades under perioden 2018-2019 av en samling dansare som såg behovet av en rikstäckande struktur för att stärka dansområdet inom alternativa och subkulturella dansuttryck.

Under 2020 fokuserade nätverket på att skapa en stabil grund för framtida projekt och arrangerade två onlinesamtal. Det första ägde rum i juni och handlade om förutsättningar och framtidstankar för genren subkulturell dans och där identifierades en rad olika behov som ligger till grund för framtida arbete. I november hölls ett onlinesamtal i samband med Alternativfesten där vi följde upp utfallet av det första samtalet och även diskuterade kring event som kan vara av intresse.

Under 2021 arrangerade nätverket ett flertal workshops och seminarier samt samverkade med AlternativaCultura kring deras bidrag till 2021 års upplaga av Sub Showcase. I Linköping arrangerades seminariet Mellan dansaren och arrangören – om att arrangera subkulturell dans i samband med SUBs förbundsstämma och i Sandviken arrangerades seminarium om Riderkultur – Vad kan dansare lära sig av musiker? i samband med Alternativfesten 2021.

Under 2022 genomförde dansnätverket en serie satsningar på såväl workshops som samarbeten kring olika evenemang som gav utrymme för dansare i nätverket att kunna vara aktiva och utveckla sina kunskaper. Nätverket växte med fler dansare och dansintresserade. Bland annat genomfördes en serie dansworkshops i Sandviken samarbete med föreningen AlterantivaCultura, samt en föreställning med både musik och dans. Nätverkets medlemmar bjöds även in till en konferenshelg med SUB där det utöver utbildninga och samtal också hölls en dansworkshop. Vidare samverkade nätverket med festivalerna Alternativfesten och Uma Obscura.

Under 2023 genomförde dansnätverket många workshops, bland annat i samarbete med Uma Obscura och Alternativfesten. Bland annat erbjöds dansare workshops med internationella stora namn som Ariellah. I en serie workshops utvecklades också samarbetet mellan dansare och musiker, där bland annat slagverkaren Sven Fredrik och industribandet Morlocks samverkade med dansare. Under året samverkade nätverket även med flera aktörer inom burlesk-scenen. Dansnätverket höll även flera onlinemöten. Under året växte nätverket med ännu fler medlemmar.