Om oss


Välkomna till Nätverket för utveckling av subkulturell dans, även kallade Dark Dance Society. Det är precis som det låter. Vi är en samling dansare och dansintresserade som verkar för att lyfta fram subkulturell/alternativ dans med allt vad det innebär.

Vår vision är att förbättra förutsättningarna för subkulturella dansaktörer att verka och att alternativa dansstilar, former och uttryck ska få ett större erkännande i kulturlivet och samhället. Vi har skapat detta nätverk som en förgrening inom SUB – Riksförbundet För Subkultur, för att möjliggöra för dansutövare, dansarrangörer och dansintresserade att kunna träffas, samtala om dans, utvecklas och öka sina kunskaper. Detta hoppas vi ska leda till samarbeten, bättre och mer inkluderande scener för dans och ett ökat intresse för dans.

Vi tar vår utgångspunkt i alternativa/subkulturella dansformer, som Dark Fusion, men vi välkomnar en bredd med allt från exempelvis Burlesque till Butoh. Även etablerade stilar som balett eller folkdans kan inkluderas. Den röda tråden är dock att vi tar ett avstamp i de mer subkulturella uttrycken, de ofta lite mer mörka och/eller normbrytande, det som utmanar och förnyar.