Samtal om den subkulturella dansen – Umeå – 2020-04-05

Dansaren Entropy under Alternativfesten 2019, foto Nikdesign

VIKTIGT:
Träffen inställd/senareskjuts – då festivalen kommer senareläggas. Mer info kommer.

Samtal om den subkulturella dansen
Under Uma Obscura 2020 bjuder vi in till samtal om den subkulturella dansen och dess utveckling. Vi kommer också ge information om det nystartade nätverket för utveckling av subkulturell dans som startats av dansare runtom i Sverige i samverkan med SUB – Riksförbundet För Subkultur.

Uma Obscura i Umeå, Västerbotten, har blivit en av de mest viktiga arenorna i landet och kanske även i norden för subkulturella dansaktörer att verka. En lång och metodisk satsning på att utveckla förutsättningarna för dans har tagit danskonsten från att vara något av en sidohändelse i festvialsammanhang till att bli en tydlig del av festivalens identitet. Dance Obscura är i dagsläget ett av festivialens huvudnummer och sedan 2014 har den satts samman av konstnärliga ledaren Madeleine Holmlund med stöd av Uma Obscuras organisation.

I Sandviken, Gävleborgs län, har Alternativfesten nu under två år sedan festivalens start haft en liknande tydlig satsning på dans, något som blivit både uppskattat och fått regionalt stöd 2019 från Region Gävleborg för att utvecklas. I Stockholm väntar till sommaren Northern Folk Tribal i Stockholm som samlar dansare från scenen.

Det går reflektera över vad arenor som dessa betyder för utvecklingen för dansområdet. Vilka förutsättningar finns för de som bryter normer och konventioner inom dansområdet? Var ryms den subkulturella dansens uttryck i dagens kulturpolitik och vilka förutsättningar finns att verka för de som är arrangörer och utövare av dans?

Träffen inställd/senareskjuts – då festivalen kommer senareläggas. Mer info kommer.
Dag
: 5 april 2020
Plats: Miklagård, Umeå Folkets Hus
Tid: 13.00- c:a 14.00
OSA till: dans@subkulturer.se